Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

BBC დიდი ბრიტანეთი

ალის დევისი

 

 აკრძალვა არ ვრცელდება იმ რუს კომპოზიტორებზე, რომლებიც საბჭოთა კავშირის დაშლამდე გარდაიცვალნენ.

უკრაინის პარლამენტმა ხმა მისცა რიგი მუსიკალური ნაწარმოებების შეზღუდვას მედიასა და საზოგადოებრივ ადგილებში.

აკრძალვა არ შეეხება მთელს რუსულ მუსიკას, უფრო ზუსტად, ის უკავშირდება იმ პირების შემოქმედებას, რომლებიც 19991 წლიდან ითვლებიან რუსეთის მოქალაქეებად

ხელოვანებს, რომლებიც კიცხავენ რუსეთის ქმედებას უკრაინაში, შეუძლიათ წარადგინონ განაცხადი სპეციალურ სამსახურში, სანქცირებულთა სიიდან მათი ამოღების თაობაზე.

კანონმდებლობის თანახმად, ასევე არ დაიშვება წიგნების იმპორტი რუსეთიდან და ბელორუსიდან.

ბევრ მოქალაქეს, რომელიც ცხოვრობს უკრაინის აღმოსავლეთ და სამხრეთ რაიონებში, ტრადიციულად აქვს მჭიდრო კავშირი რუსეთთან და რუსულ ენას მშობლიურად მიიჩნევს.

თუმცა რუსეთის შეჭრას უკრაინაში, მოჰყვა ის, რომ უკრაინელებს სურთ გაემიჯნონ რუსულ კულტურას.

კანონპროექტი, რომელსაც კვირას მხარი დაუჭირეს უკრაინელმა დეპუტატებმა, კრძალავს გარკვეული კატეგორიის რუსული მუსიკის ტრანსლაციას ტელევიზიში, რადიოში, სკოლაში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, სასტუმროებში, რესტორნებში, კინოთეატრებსა და სხვა სხვა საზოგადოებრივ ადგილებში.

მას მხარი დაუჭირა უკრაინის 450 დეპუტატიდან – 303-მა.

დოკუმენტში აღიშნულია, რომ აკრძალვა მოახდენს უკრაინაში „მუსიკის საშუალებით მტრული პროპაგანდის მინიმიზაციას და გაზრდის ნაციონალური მუსიკალური პროდუქციის მოცულობას კულტურულ სივრცეში“ – იტყობინება BBC MONITORING-ი.

შეზღუდვა ვრცელდება იმ მუსიკოსებზე, რომელთაც ჰქონდათ რუსეთის მოქალაქეობა 1991 წლიდან  ანუ უკრაინის დამოუკიდებლობის დღიდან მოყოლებული – ნებისმიერ პერიოდში, გარდა იმ პირებისა, რომლებიც იყვნენ უკრაინის მოქალაქეები ან ჰქონდათ ეს სტატუსი გარდაცვალებამდე.

ეს ნიშნავს, რომ გარდაცვლილი რუს კომპოზიტორების, ვთქვათ ჩაიკოვსკისა და შოსტაკოვიჩის – ნაწარმოების შესრულება, ნებადართულია.

რუს არტისტებს, რომლებიც არ ეთანხმებიან ომს უკრაინაში, შეუძლიათ მოითხოვონ თავიანთი შემოქმედების ამოღება სანქცირებულთა სიიდან და წარადგინონ შესაბამისი მოთხოვნა უკრაინის უშიშროების სამსახურში. აქ მათ უნდა მიუთითონ, რომ იზიარებენ უკრაინის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და მოითხოვენ ამ უკანასკნელისგან, დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ. მათ ასევე უნდა აიღონ ვალდებულება, რომ არ გადადგამენ რაიმე ნაბიჯს, რომელიც იქნება წერილობითი განაცხადის საპირისპირო, იტყობინება BBC-ის უკრაინული სამსახური.

დოკუმენტი ასევე ითვალისწინებს ნორმებს იმის შესახებ, რომ უკრაინული მუსიკის წილი, რომელიც ჟღერს რადიოში, გაიზარდოს 40 %-მდე, ასევე უკრაინული ენამ ყოველდღიურ გადაცემებში შეადგინოს არანაკლებ 75%-სა, ნათქვამია საზოგადოებრივი მაუწყებლის განცხადებაში.

                                                                          აიკრძალება რუსული წიგნებიც

კანონპროექტის შესაბამისად, მუსიკის შესახებ კანონის პარალელურად, აიკრძალება წიგნების იმპორტი რუსეთიდან, ბელორუსიდან და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან, ასევე რუსულენოვანი მასალების ქვეყანაში შეტანა – სხვა სახელმწიფოებიდან.

კანონი კრძალავს იმ წიგნების გავრცელებასა და გამოცემას, რომლებიც დაწერილია რუსეთის მოქალაქეების მიერ (იგივე გამონაკლისის დაშვებით, რომელიც მუსიკასთან დაკავშირებით არსებობს), თუმცა სანქცია არ ეხება წიგნებს, რომლებიც უკვე გამოცემულია უკრაინაში. ამას გარდა, წიგნების თარგმანი უნდა გამოქვეყნდეს – მხოლოდ უკრაინულ და ევროკავშირის ოფიციალურ ენებზე.

By admin