ეკოლოგია მანიპულაციის ტყვეობაში

ეკოლოგია მანიპულაციის ტყვეობაში

 

ლიზი ბარტყულაშვილი

ეკოლოგია

          ეკოლოგია ყოველთვის იყო და არის ჩვენი პლანეტისათვის  ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი. კაცობრიობა დასაბამიდან დღემდე იზრდება და ვითარდება. ბუნებრივია,  განვითარება პოზიტური პროცესია, თუმცა,  მას, ისე როგორც ყველა პროცესს, აქვს ნეგატიური მხარე.
Read More